Til toppen

05490: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og stilling (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

stillingsgruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn omfatter avtalt lønn og faste og variable tillegg, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken