Til toppen

05489: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter skoleslag og stilling (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

skoleslag


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

stillingsgruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn omfatter avtalt lønn og faste og variable tillegg, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken