Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
05474: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall (F) (avslutta serie) 1999 - 2015
Sist endret
13.04.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
personer
Referansetid
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
landbakgrunn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 29 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken