05467: Eksisterende bygningsmasse. Antall fritidsbygninger og fritidsbygninger per kvadratkilometer (K) 1998 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.01.2020
Kontakt
Simen Svenkerud, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1327
ssv@ssb.no

John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Måleenhet
Antall fritidsbygninger:
bygninger
Antall fritidsbygninger per km²:
bygninger per km²
Referansetid
Antall fritidsbygninger:
01.01
Antall fritidsbygninger per km²:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken