Avfall frå hushalda

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05458: I. Avfall og renovasjon - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
08.05.2018 08:00
Antall hytteabonnenter:
Antall
Antall årsinnbyggere:
Antall
I alt, sum fra skjema (ikke justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Utsortert husholdningsavfall, sum fra skjema (ikke justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Utsortert i altraadata:
Tonn
Utsortert i alt kompostertraadata:
Tonn
Utsortert i alt biogassraadata:
Tonn
Utsortert i alt deponertraadata:
Tonn
Utsortert i alt annen behandlingraadata:
Tonn
Utsortert i alt ombrukraadata:
Tonn
Husholdningsavfall i alt kompostertraadata:
Tonn
Husholdningsavfall i alt biogassraadata:
Tonn
Husholdningsavfall i alt deponertraadata:
Tonn
Husholdningsavfall i alt annen behandlingraadata:
Tonn
Husholdningsavfall i alt ombrukraadata:
Tonn
Utsortert papir og papp fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert glass fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert plast fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsorterte metaller fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert EE-avfall fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert treavfall fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert parkavfall fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsorterte tekstiler fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert mengde farlig avfall fra husholdningeneraadata:
Tonn
Blandet brennbart i altraadata:
Tonn
Annet utsortert fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Annet2 utsortert fra husholdningsavfalletraadata:
Tonn
Utsortert papir og papp til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Utsortert glass til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Utsortert plast til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Utsortert metaller til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Utsortert EE-avfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Utsortert treavfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Park- og hageavfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Farlig avfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Annet avfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Annet2 avfall til materialgjenvinningraadata:
Tonn
Vatorganisk kompostraadata:
Tonn
Tre kompostraadata:
Tonn
Parkavfall kompostraadata:
Tonn
Annet1 kompostraadata:
Tonn
Annet2 kompostraadata:
Tonn
Vatorganisk biogassraadata:
Tonn
Tre biogasstraadata:
Tonn
Parkavfall biogassraadata:
Tonn
Annet1 biogassraadata:
Tonn
Annet2 biogassraadata:
Tonn
Utsortert papir og papp til forbrenningraadata:
Tonn
Utsortert glass til forbrenningraadata:
Tonn
Utsortert plast til forbrenningraadata:
Tonn
Utsortert metall til forbrenningraadata:
Tonn
Avfall - utsortert EE-avfall til forbrenning (tonn)raadata:
Tonn
Våtorganisk avfall til forbrenningraadata:
Tonn
Utsortert treavfall til forbrenningraadata:
Tonn
Utsortert park og hageavfall til forbrenningraadata:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til forbrenningraadata:
Tonn
Farlig avfall til forbrenningraadata:
Tonn
Blandet brennbart forbrentraadata:
Tonn
Utsortert annet avfall til forbrenningraadata:
Tonn
Utsortert annet2 avfall til forbrenningraadata:
Tonn
Farlig avfall deponertraadata:
Tonn
Annet1 deponertraadata:
Tonn
Annet2 deponertraadata:
Tonn
Papp annen behandlingraadata:
Tonn
Glass annen behandlingraadata:
Tonn
Plast annen behandlingraadata:
Tonn
Metall annen behandlingraadata:
Tonn
EE annen behandlingraadata:
Tonn
Matavfall annen behandlingraadata:
Tonn
Tre annen behandlingraadata:
Tonn
Parkavfall annen behandlingraadata:
Tonn
Tekstiler annen behandlingraadata:
Tonn
Farlig avfall annen behandlingraadata:
Tonn
Annet1 annen behandlingraadata:
Tonn
Annet2 annen behandlingraadata:
Tonn
Blandet brennbart annen behraadata:
Tonn
Papp ombrukraadata:
Tonn
Glass ombrukraadata:
Tonn
Plast ombrukraadata:
Tonn
Metall ombrukraadata:
Tonn
EE ombrukraadata:
Tonn
Vatorganisk ombrukraadata:
Tonn
Tre ombrukraadata:
Tonn
Parkavfall ombrukraadata:
Tonn
Tekstil ombrukraadata:
Tonn
Farlig avfall ombrukraadata:
Tonn
Annet1 ombrukraadata:
Tonn
Annet2 ombrukraadata:
Tonn
Restavfall til deponiraadata:
Tonn
Restavfall til forbrenningraadata:
Tonn
Restavfall til annen behandlingraadata:
Tonn
Restavfall annen behandlingraadata:
Tonn
Avfall - Restavfall (tonn)raadata:
Tonn
Restavfall (ikke justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Restavfall fra husholdningene eksportert til utlandetraadata:
Tonn
Avfall - Forbruksavfall i tonn:
Tonn
Forbruksavfall i prosent:
Prosent
Utsortert mengde forbruksavfall:
Tonn
Grovavfall i prosent:
Prosent
Grovavfall fra husholdningene:
Tonn
Utsortert mengde grovavfall:
Tonn
Justeringsprosent for forbravf og grovavf:
Prosent
Forbruksavfall inklraadata:
Antall
Forbruksavfall (tonn)raadata:
Tonn
Forbruksavfall (prosent)raadata:
Tonn
Grovavfall medraadata:
Antall
Grovavfall (tonn)raadata:
Tonn
Folkemengde:
?
Antall hytteabonnenter:
1.1.
Antall årsinnbyggere:
1.1.
I alt, sum fra skjema (ikke justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Utsortert husholdningsavfall, sum fra skjema (ikke justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Utsortert i altraadata:
1.1.
Utsortert i alt kompostertraadata:
1.1.
Utsortert i alt biogassraadata:
1.1.
Utsortert i alt deponertraadata:
1.1.
Utsortert i alt annen behandlingraadata:
1.1.
Utsortert i alt ombrukraadata:
1.1.
Husholdningsavfall i alt kompostertraadata:
1.1.
Husholdningsavfall i alt biogassraadata:
1.1.
Husholdningsavfall i alt deponertraadata:
1.1.
Husholdningsavfall i alt annen behandlingraadata:
1.1.
Husholdningsavfall i alt ombrukraadata:
1.1.
Utsortert papir og papp fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert glass fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert plast fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsorterte metaller fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert EE-avfall fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert treavfall fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert parkavfall fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsorterte tekstiler fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert mengde farlig avfall fra husholdningeneraadata:
1.1.
Blandet brennbart i altraadata:
1.1.
Annet utsortert fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Annet2 utsortert fra husholdningsavfalletraadata:
1.1.
Utsortert papir og papp til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Utsortert glass til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Utsortert plast til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Utsortert metaller til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Utsortert EE-avfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Utsortert treavfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Park- og hageavfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Farlig avfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Annet avfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Annet2 avfall til materialgjenvinningraadata:
1.1.
Vatorganisk kompostraadata:
1.1.
Tre kompostraadata:
1.1.
Parkavfall kompostraadata:
1.1.
Annet1 kompostraadata:
1.1.
Annet2 kompostraadata:
1.1.
Vatorganisk biogassraadata:
1.1.
Tre biogasstraadata:
1.1.
Parkavfall biogassraadata:
1.1.
Annet1 biogassraadata:
1.1.
Annet2 biogassraadata:
1.1.
Utsortert papir og papp til forbrenningraadata:
1.1.
Utsortert glass til forbrenningraadata:
1.1.
Utsortert plast til forbrenningraadata:
1.1.
Utsortert metall til forbrenningraadata:
1.1.
Avfall - utsortert EE-avfall til forbrenning (tonn)raadata:
1.1.
Våtorganisk avfall til forbrenningraadata:
1.1.
Utsortert treavfall til forbrenningraadata:
1.1.
Utsortert park og hageavfall til forbrenningraadata:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til forbrenningraadata:
1.1.
Farlig avfall til forbrenningraadata:
1.1.
Blandet brennbart forbrentraadata:
1.1.
Utsortert annet avfall til forbrenningraadata:
1.1.
Utsortert annet2 avfall til forbrenningraadata:
1.1.
Farlig avfall deponertraadata:
1.1.
Annet1 deponertraadata:
1.1.
Annet2 deponertraadata:
1.1.
Papp annen behandlingraadata:
1.1.
Glass annen behandlingraadata:
1.1.
Plast annen behandlingraadata:
1.1.
Metall annen behandlingraadata:
1.1.
EE annen behandlingraadata:
1.1.
Matavfall annen behandlingraadata:
1.1.
Tre annen behandlingraadata:
1.1.
Parkavfall annen behandlingraadata:
1.1.
Tekstiler annen behandlingraadata:
1.1.
Farlig avfall annen behandlingraadata:
1.1.
Annet1 annen behandlingraadata:
1.1.
Annet2 annen behandlingraadata:
1.1.
Blandet brennbart annen behraadata:
1.1.
Papp ombrukraadata:
1.1.
Glass ombrukraadata:
1.1.
Plast ombrukraadata:
1.1.
Metall ombrukraadata:
1.1.
EE ombrukraadata:
1.1.
Vatorganisk ombrukraadata:
1.1.
Tre ombrukraadata:
1.1.
Parkavfall ombrukraadata:
1.1.
Tekstil ombrukraadata:
1.1.
Farlig avfall ombrukraadata:
1.1.
Annet1 ombrukraadata:
1.1.
Annet2 ombrukraadata:
1.1.
Restavfall til deponiraadata:
1.1.
Restavfall til forbrenningraadata:
1.1.
Restavfall til annen behandlingraadata:
1.1.
Restavfall annen behandlingraadata:
1.1.
Avfall - Restavfall (tonn)raadata:
1.1.
Restavfall (ikke justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Restavfall fra husholdningene eksportert til utlandetraadata:
1.1.
Avfall - Forbruksavfall i tonn:
1.1.
Forbruksavfall i prosent:
1.1.
Utsortert mengde forbruksavfall:
1.1.
Grovavfall i prosent:
1.1.
Grovavfall fra husholdningene:
1.1.
Utsortert mengde grovavfall:
1.1.
Justeringsprosent for forbravf og grovavf:
1.1.
Forbruksavfall inklraadata:
1.1.
Forbruksavfall (tonn)raadata:
1.1.
Forbruksavfall (prosent)raadata:
1.1.
Grovavfall medraadata:
1.1.
Grovavfall (tonn)raadata:
1.1.
Folkemengde:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall hytteabonnenter , Antall årsinnbyggere , I alt, sum fra skjema (ikke justert for grovavfall og næringsavfall) ,

Valgt 1 av totalt 111

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde.
For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.