Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05455: I. Avløp - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
15.03.2018 08:00
Finansiell dekningsgrad:
Prosent
Selvkostgrad:
Prosent
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste:
Prosent
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (gjelder rapporteringsåret+1):
Prosent
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb):
Kroner
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb):
Kroner
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb):
Kroner
- herav andel driftsutgifter for avløpsrensing per tilknyttet innbygger:
Prosent
- herav andel driftsutgifter for avløpsnett/innsamling per tilknyttet innbygger:
Prosent
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder:
Antall år
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder:
Prosent
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
Prosent
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km):
Personer
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett):
Antall
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett:
Antall
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar:
Antall
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Prosent
Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann:
Gram TS / m3
Andel slam disponert i jordbruket:
Prosent
Andel slam disponert på grøntarealer:
Prosent
Andel slam levert til jordprodusent:
Prosent
Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning:
Prosent
Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling:
Prosent
Andel slam til deponi:
Prosent
Andel slam disponert til eksport:
Prosent
Andel slam disponert til annet formål:
Prosent
Andel slam disponert til ukjent formål:
Prosent
Finansiell dekningsgrad:
1.1.
Selvkostgrad:
1.1.
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste:
1.1.
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb):
1.1.
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb):
1.1.
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb):
1.1.
- herav andel driftsutgifter for avløpsrensing per tilknyttet innbygger:
1.1.
- herav andel driftsutgifter for avløpsnett/innsamling per tilknyttet innbygger:
1.1.
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder:
1.1.
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder:
1.1.
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
1.1.
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km):
1.1.
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett):
1.1.
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett:
1.1.
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann:
1.1.
Andel slam disponert i jordbruket:
1.1.
Andel slam disponert på grøntarealer:
1.1.
Andel slam levert til jordprodusent:
1.1.
Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning:
1.1.
Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling:
1.1.
Andel slam til deponi:
1.1.
Andel slam disponert til eksport:
1.1.
Andel slam disponert til annet formål:
1.1.
Andel slam disponert til ukjent formål:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Finansiell dekningsgrad , Selvkostgrad , Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste ,

Valgt 1 av totalt 43

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NB! Grunnet Miljødirektoratets noe utsatte innrapporteringsfrist til Altinn (1. mars), så vil en del grunnlags-/nøkkeltall (inkl. estimater for fylker og landet) på avløp være tomme for siste tilgjengelige årgang ved foreløpig KOSTRA publisering (15.mars). Disse 'manglende tallene' vil imidlertid vises eksternt på ssb.no ved endelig publisering den 15.juni. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.