Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
05453: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Foreløpige tall (F) 1999 - 2019
Sist endret
19.08.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede:
personer
Referansetid
Stemmeberettigede:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
gruppe av stemmeberettigede
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 29 Valgte 0

Valgfri variabel
gruppe av stemmeberettigede

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken