Til toppen

05433: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Transport og kommunikasjon , Landtransport , Rutebil- og annen persontransport ,

Valgt 0 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , - administrerende direktør (1210) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for yrkesklassifisering. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken