Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05414: Biologisk behandling av avfall (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
Gudveig Ihlang, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
06.02.2013 10:00
Mengde avfall, biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - totalt:
1 000 tonn
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - matavfall:
1 000 tonn
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - slam:
1 000 tonn
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - annet:
1 000 tonn
Ferdig kompost - totalt:
1 000 tonn
Ferdig kompost, solgt:
1 000 tonn
Ferdig kompost, brukt på eget anlegg:
1 000 tonn
Ferdig kompost, mellomlagret:
1 000 tonn
Siktrester - deponert:
1 000 tonn
Mengde avfall, biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - totalt:
31.12.
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - matavfall:
31.12.
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - slam:
31.12.
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - annet:
31.12.
Ferdig kompost - totalt:
31.12.
Ferdig kompost, solgt:
31.12.
Ferdig kompost, brukt på eget anlegg:
31.12.
Ferdig kompost, mellomlagret:
31.12.
Siktrester - deponert:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mengde avfall, biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - totalt , Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - matavfall , Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - slam ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1995 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000