Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

05414: Biologisk behandling av avfall (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2013
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Gudveig Ihlang Bråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
gbr@ssb.no

Måleenhet
Mengde avfall, biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - totalt:
1 000 tonn
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - matavfall:
1 000 tonn
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - slam:
1 000 tonn
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - annet:
1 000 tonn
Ferdig kompost - totalt:
1 000 tonn
Ferdig kompost, solgt:
1 000 tonn
Ferdig kompost, brukt på eget anlegg:
1 000 tonn
Ferdig kompost, mellomlagret:
1 000 tonn
Siktrester - deponert:
1 000 tonn
Referansetid
Mengde avfall, biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - totalt:
31.12.
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - matavfall:
31.12.
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - slam:
31.12.
Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - annet:
31.12.
Ferdig kompost - totalt:
31.12.
Ferdig kompost, solgt:
31.12.
Ferdig kompost, brukt på eget anlegg:
31.12.
Ferdig kompost, mellomlagret:
31.12.
Siktrester - deponert:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken