Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen

05414: Biologisk behandling av avfall (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mengde avfall, biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - totalt , Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg og biogassanlegg - matavfall , Mengde avfall biologisk behandlet på komposteringsanlegg eller biogassanlegg - slam ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1995 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000