05382: Døde per 1 000 innbyggere, etter kjønn. Standardberegnede rater (F) 1949-1952 - 1981-1985
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.09.2016
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Døde per 1 000 innbyggere:
rate
Referansetid
Døde per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Standardberegnet mht. alder, dvs. det er tatt hensyn til at befolkningens aldersfordeling varierer fra fylke til fylke og over tid. Som standardbefolkning er brukt landets folkemengde pr. 1. november 1960.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
13 Bergen (t.o.m. 1971)
Bergen ble en del av Hordaland 1. januar 1972.

Brukerveiledning for statistikkbanken