Døde

Til toppen

05382: Døde per 1 000 innbyggere, etter kjønn. Standardberegnede rater (F) 1949-1952 - 1981-1985

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standardberegnet mht. alder, dvs. det er tatt hensyn til at befolkningens aldersfordeling varierer fra fylke til fylke og over tid. Som standardbefolkning er brukt landets folkemengde pr. 1. november 1960.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

13 Bergen (-1971)

Bergen ble en del av Hordaland 1. januar 1972.