Døde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05382: Døde per 1 000 innbyggere, etter kjønn. Standardberegnede rater (F) 1949-1952 - 1981-1985

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
23.09.2016 08:00
Døde per 1 000 innbyggere:
rate
Døde per 1 000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standardberegnet mht. alder, dvs. det er tatt hensyn til at befolkningens aldersfordeling varierer fra fylke til fylke og over tid. Som standardbefolkning er brukt landets folkemengde pr. 1. november 1960.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

13 Bergen (-1971)

Bergen ble en del av Hordaland 1. januar 1972.