05351: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i staten. Foreløpige tall (avslutta serie) 2003 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.02.2007
Kontakt
Marit Melstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5246
mam@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn i alt (kr):
kr
Endring fra året før (prosent):
prosent
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10
Månedslønn i alt (kr):
01.10
Endring fra året før (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ansatte i staten som er rapporert inn til Statens Sentrale Tjenestemannsregister. For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville ha vært hvis de jobbet heltid.

Brukerveiledning for statistikkbanken