Lønn

Til toppen

05351: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i staten. Foreløpige tall (avslutta serie) 2003 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ansatte i staten som er rapporert inn til Statens Sentrale Tjenestemannsregister. For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville ha vært hvis de jobbet heltid.