Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05346: Skogbruksplan, etter storleiksklasser (avslutta serie) 1999 - 2003

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

produktivt skogareal

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken