05337: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 1997 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

næring

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.05.2010
Kontakt
Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
thy@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn:
kr
Avtalt månedslønn:
kr
Uregelmessige tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjørelse:
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10.
Månedslønn:
01.10.
Avtalt månedslønn:
01.10.
Uregelmessige tillegg:
01.10.
Bonus:
01.10.
Overtidsgodtgjørelse:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken