Utslipp og rensing av kommunalt avløp

05311: Utslipp av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg 50 pe eller mer, etter renseprinsipp (F) 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

renseprinsipp

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Fosfor (TOT-P) (tonn):
tonn
Nitrogen (TOT-N) (tonn):
tonn
Referansetid
Fosfor (TOT-P) (tonn):
01.01-31.12
Nitrogen (TOT-N) (tonn):
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken