Til toppen
05284: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulerte tall (mill. kr) (avslutta serie) 1987M01 - 2008M07
Sist endret
07.06.2009
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Måleenhet
Skatterekneskapsstatistikk:
mill. kr
Referansetid
Skatterekneskapsstatistikk:
Midten av måneden
Pristype
Skatterekneskapsstatistikk:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
art
Må velges *
ordning
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 259 Valgte 1

art
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

ordning

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Beløpene fra 2003 og bakover erstatter månedlige skatter fra Statistisk månedshefte. Enkelte beløp er justert for de eldste årgangene grunnet feil i tidligere publiseringer.

Nemninger for Ordning vart endra 18.08:
'Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift' endra til 'Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift'
'Etterskotsordninga' endra til 'Upersonlege skattytarar'.

Brukerveiledning for statistikkbanken