Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

05280: Totale utslipp av fosfor og nitrogen fra avløpssektoren (F) 2002 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 01-10 Nordsjøfylkene , 11-20 Resten av landet ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

utslipp

'Lekkasje/tap' fra ledningsnettet er estimert til 5 prosent av fosfor og nitrogen i avløpsvannet før rensing.

utslipp

'Lekkasje/tap' fra ledningsnettet er estimert til 5 prosent av fosfor og nitrogen i avløpsvannet før rensing.