Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen
05272: Innbyggere tilknyttet små avløpsanlegg (<50 pe), etter renseprinsipp (F) 2002 - 2018
Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Innbyggere tilknyttet:
personer
Referansetid
Innbyggere tilknyttet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
renseprinsipp
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
renseprinsipp

Totalt 15 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken