Til toppen
05231: Beregnet folkemengde per 31.12. og folketilvekst per kommune (K) (avslutta serie) 2009 - 2018
Sist endret
18.12.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde 1. januar, endelige tall:
personer
Beregnet folketilvekst:
personer
Beregnet folkemengde 31. desember:
personer
Referansetid
Folkemengde 1. januar, endelige tall:
1.1.
Beregnet folketilvekst:
31.12.
Beregnet folkemengde 31. desember:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken