På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

05231: Beregnet folkemengde per 31.12. og folketilvekst per kommune (K) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.12.2018
Kontakt
Laila Lystad, Statistisk sentralbyrå
+47 40811331
lhl@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde 1. januar, endelige tall:
personer
Beregnet folketilvekst:
personer
Beregnet folkemengde 31. desember:
personer
Referansetid
Folkemengde 1. januar, endelige tall:
1.1.
Beregnet folketilvekst:
31.12.
Beregnet folkemengde 31. desember:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken