05231: Beregnet folkemengde per 31.12. og folketilvekst per kommune (K) (avslutta serie) 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.12.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde 1. januar, endelige tall:
personer
Beregnet folketilvekst:
personer
Beregnet folkemengde 31. desember:
personer
Referansetid
Folkemengde 1. januar, endelige tall:
1.1.
Beregnet folketilvekst:
31.12.
Beregnet folkemengde 31. desember:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken