Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05216: Energibalansen. Energiforbruk, etter næring (avslutta serie) 1990 - 2008

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
Lisbet Høgset, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4953
24.04.2009 12:00
Kull og koks (1 000 tonn):
1000 tonn
Ved, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1000 tonn oljeekvivalenter
Bensin (1 000 tonn):
1000 tonn
Parafin (1 000 tonn):
1000 tonn
Mellomdestillater (1 000 tonn):
1000 tonn
Tungolje (1 000 tonn):
1000 tonn
Gass gjort flytende (1 000 tonn):
1000 tonn
Naturgass (mill. Sm³):
mill. Sm³
Andre gasser (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1000 tonn oljeekvivalenter
Elektrisitet (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Kull og koks (1 000 tonn):
31.12.
Ved, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Bensin (1 000 tonn):
31.12.
Parafin (1 000 tonn):
31.12.
Mellomdestillater (1 000 tonn):
31.12.
Tungolje (1 000 tonn):
31.12.
Gass gjort flytende (1 000 tonn):
31.12.
Naturgass (mill. Sm³):
31.12.
Andre gasser (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kull og koks (1 000 tonn) , Ved, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter) , Bensin (1 000 tonn) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000