Forskning og utvikling i næringslivet

05193: Egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 1995 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

foretak/bedrift Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.07.2011
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Antall enheter totalt:
enheter
Enheter med FoU:
enheter
FoU-personale:
personer
FoU-årsverk:
årsverk
FoU-årsverk av personale med UoH-utdanning:
årsverk
FoU-årsverk av personale med doktorgrad:
årsverk
FoU-kostnader (mill. kr):
mill. kr
FoU driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
FoU investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall enheter totalt:
01.01-31.12
Enheter med FoU:
01.01-31.12
FoU-personale:
01.01-31.12
FoU-årsverk:
01.01-31.12
FoU-årsverk av personale med UoH-utdanning:
01.01-31.12
FoU-årsverk av personale med doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-kostnader (mill. kr):
01.01-31.12
FoU driftskostnader (mill. kr):
01.01-31.12
FoU investeringer (mill. kr):
01.01-31.12
Pristype
Antall enheter totalt:
Løpende priser
FoU-personale:
Løpende priser
FoU-årsverk:
Løpende priser
FoU-årsverk av personale med UoH-utdanning:
Løpende priser
FoU-årsverk av personale med doktorgrad:
Løpende priser
FoU-kostnader (mill. kr):
Løpende priser
FoU driftskostnader (mill. kr):
Løpende priser
FoU investeringer (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tall for 2001-2008 er korrigert 29.07.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i Industri og bergverk, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet

Brukerveiledning for statistikkbanken