Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

05193: Egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 1995 - 2008

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter totalt , Enheter med FoU , FoU-personale ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1997 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tall for 2001-2008 er korrigert 29.07.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i Industri og bergverk, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet