Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05193: Egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 1995 - 2008

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
29.07.2011 12:00
Antall enheter totalt:
enheter
Enheter med FoU:
enheter
FoU-personale:
personer
FoU-årsverk:
årsverk
FoU-årsverk av personale med UoH-utdanning:
årsverk
FoU-årsverk av personale med doktorgrad:
årsverk
FoU-kostnader (mill. kr):
mill. kr
FoU driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
FoU investeringer (mill. kr):
mill. kr
Antall enheter totalt:
01.01-31.12
Enheter med FoU:
01.01-31.12
FoU-personale:
01.01-31.12
FoU-årsverk:
01.01-31.12
FoU-årsverk av personale med UoH-utdanning:
01.01-31.12
FoU-årsverk av personale med doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-kostnader (mill. kr):
01.01-31.12
FoU driftskostnader (mill. kr):
01.01-31.12
FoU investeringer (mill. kr):
01.01-31.12
Antall enheter totalt:
Løpende priser
FoU-personale:
Løpende priser
FoU-årsverk:
Løpende priser
FoU-årsverk av personale med UoH-utdanning:
Løpende priser
FoU-årsverk av personale med doktorgrad:
Løpende priser
FoU-kostnader (mill. kr):
Løpende priser
FoU driftskostnader (mill. kr):
Løpende priser
FoU investeringer (mill. kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter totalt , Enheter med FoU , FoU-personale ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1997 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000