Til toppen

05191: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2001 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månadslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, ikkje inkludert overtidsgodtgjering. Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering. Standard for yrkesgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken