Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05191: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2001 - 2008

Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
20.11.2008 10:00
Tilsette med i undersøkinga:
personar
Månadslønn i alt (kr):
kr
Avtalt månadslønn:
kr
Uregelmessige tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjering:
kr
Tilsette med i undersøkinga:
01.09
Månadslønn i alt (kr):
01.09
Avtalt månadslønn:
01.09
Uregelmessige tillegg:
01.09
Bonus:
01.09
Overtidsgodtgjering:
01.09
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månadslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, ikkje inkludert overtidsgodtgjering. Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering. Standard for yrkesgruppering.