Til toppen

05169: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter næring (SN2002), kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2005 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 70-74 Forr.mess.tjenesteyting, eiendomsdrift , 70 Omsetning og drift av fast eiendom , 71 Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NOS Standard for utdanningsgruppering. Fra og med 2012 er det inkludert utdanningskoder fra spørreundersøkelsen om utdanningsnivå blant innvandrere.

utdanningsnivå

Videregående skole (nivå 3-5)

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken