Finansielle holdingselskaper

05164: Finansielle holdingselskaper. Verdipapirer og disponert utlån (mill. kr) 1996 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2018
Kontakt
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4518
tve@ssb.no

Måleenhet
Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor:
mill. kr
Beholdning av sertifikater etter utstedersektor:
mill. kr
Disponert utlån etter låntakersektor:
mill. kr
Referansetid
Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor:
31.12.
Beholdning av sertifikater etter utstedersektor:
31.12.
Disponert utlån etter låntakersektor:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken