Til toppen

05163: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , Ledere i store og mellomstore bedrifter ,

Valgt 0 av totalt 71

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn i alt omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet og et månedlig gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste åtte måneder og bonuser for siste 12 måneder, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken