Til toppen
05163: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie) 2003 - 2008
Sist endret
17.12.2008
Kontakt
Marit Melstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5246
mam@ssb.no

Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
thy@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn i alt:
kr
Avtalt månedslønn:
kr
Uregelmessige tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjørelse:
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.09
Månedslønn i alt:
01.09
Avtalt månedslønn:
01.09
Uregelmessige tillegg:
01.09
Bonus:
01.09
Overtidsgodtgjørelse:
01.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
yrkesfelt
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 71 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Månedslønn i alt omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet og et månedlig gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste åtte måneder og bonuser for siste 12 måneder, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.
Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken