Til toppen

05145: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
næring
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Månedslønn i alt omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet og et månedlig gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og bonuser for siste tolv måneder, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse. Alle lønnsvariabler er avrundet til nærmeste hundre kroner. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken