Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

05037: Barrierar for bruk av IT. Føretak utan IT og 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

barriere

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken