Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05037: Barrierar for bruk av IT. Føretak utan IT og 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003

Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
07.07.2004 10:00
IT-utlegg høgare enn forventa:
prosent
For rask introduksjon av nye versjonar av eksisterande programvare:
prosent
Feil/manglar i mottatt programvare:
prosent
Manglande fleksibilitet hjå IT-leverandørane:
prosent
Mangel på IT-kvalifisert personell i føretaket:
prosent
Føretak som oppgav barrieren vanskeleg å rekruttera IT-kvalifiserte medarbeidarar:
prosent
Intern motstand blant medarbeidarane mot bruk av IT:
prosent
Manglar oppdatert IT-strategi:
prosent
IT-utlegg høgare enn forventa:
2003
For rask introduksjon av nye versjonar av eksisterande programvare:
2003
Feil/manglar i mottatt programvare:
2003
Manglande fleksibilitet hjå IT-leverandørane:
2003
Mangel på IT-kvalifisert personell i føretaket:
2003
Føretak som oppgav barrieren vanskeleg å rekruttera IT-kvalifiserte medarbeidarar:
2003
Intern motstand blant medarbeidarane mot bruk av IT:
2003
Manglar oppdatert IT-strategi:
2003
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 33

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000