Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05029: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld (F) (avslutta serie) 2002

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Ole Rognstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 70
21.06.2004 10:00
Jordbruksfradrag i alt (mill. kr):
mill. kr
Jordbruksfradrag per bedrift (kr):
kr
Renter av gjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Renter av gjeld per bedrift (kr):
kr
Gjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Gjeld per bedrift (kr):
kr
Jordbruksfradrag i alt (mill. kr):
31.12.
Jordbruksfradrag per bedrift (kr):
31.12.
Renter av gjeld i alt (mill. kr):
31.12.
Renter av gjeld per bedrift (kr):
31.12.
Gjeld i alt (mill. kr):
31.12.
Gjeld per bedrift (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter ikke bare jordbruksdrifta, men alt som den enkelte skattyter oppgir på selvangivelsen Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.