Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04936: I. Vann - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
15.03.2018 08:00
Finansiell dekningsgrad:
Prosent
Selvkostgrad:
Prosent
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk:
Prosent
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning:
Prosent
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (gjelder rapporteringsåret+1):
Prosent
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
Kroner
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
Kroner
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3):
Kroner
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
Kroner
- herav andel driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger:
Prosent
- herav andel driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger:
Prosent
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt):
Timer
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt):
Timer
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
Prosent
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder:
Antall år
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
Prosent
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning):
Antall
Tilknytningstetthet på de kommunale distribusjonsnettet (innb/km):
Personer
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan:
Prosent
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år:
Prosent
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde:
Prosent
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år):
Kubikkmeter
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år):
Kubikkmeter
A1. Andel av total kommunal vannleveranse som går til husholdningsforbruk:
Prosent
A2. Andel av total kommunal vannleveranse som går til industri og næringsvirksomhet:
Prosent
A3. Andel av total kommunal kommunal vannleveranse som går til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
Prosent
A4. Andel ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
Prosent
B1. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter):
Prosent
B2. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig):
Prosent
B3. Andel av total vannleveranse til industri:
Prosent
B4. Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer:
Prosent
B5. Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
Prosent
B6. Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk:
Prosent
B7. Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje:
Prosent
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn):
Liter
Finansiell dekningsgrad:
1.1.
Selvkostgrad:
1.1.
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk:
1.1.
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning:
1.1.
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
1.1.
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
1.1.
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3):
1.1.
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
1.1.
- herav andel driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger:
1.1.
- herav andel driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger:
1.1.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt):
1.1.
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt):
1.1.
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
1.1.
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder:
1.1.
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
1.1.
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning):
1.1.
Tilknytningstetthet på de kommunale distribusjonsnettet (innb/km):
1.1.
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan:
1.1.
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år:
1.1.
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde:
1.1.
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år):
1.1.
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år):
1.1.
A1. Andel av total kommunal vannleveranse som går til husholdningsforbruk:
1.1.
A2. Andel av total kommunal vannleveranse som går til industri og næringsvirksomhet:
1.1.
A3. Andel av total kommunal kommunal vannleveranse som går til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
1.1.
A4. Andel ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
1.1.
B1. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter):
1.1.
B2. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig):
1.1.
B3. Andel av total vannleveranse til industri:
1.1.
B4. Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer:
1.1.
B5. Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
1.1.
B6. Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk:
1.1.
B7. Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje:
1.1.
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Finansiell dekningsgrad , Selvkostgrad , Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000