Kommunal vannforsyning

04936: I. Vann - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Finansiell dekningsgrad:
Prosent
Selvkostgrad:
Prosent
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk:
Prosent
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning:
Prosent
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (gjelder rapporteringsåret+1):
Prosent
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
Kroner
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
Kroner
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3):
Kroner
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
Kroner
- herav andel driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger:
Prosent
- herav andel driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger:
Prosent
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt):
Timer
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt):
Timer
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
Prosent
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder:
Antall år
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
Prosent
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning):
Antall
Tilknytningstetthet på de kommunale distribusjonsnettet (innb/km):
Personer
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan:
Prosent
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år:
Prosent
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde:
Prosent
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år):
Kubikkmeter
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år):
Kubikkmeter
A1. Andel av total kommunal vannleveranse som går til husholdningsforbruk:
Prosent
A2. Andel av total kommunal vannleveranse som går til industri og næringsvirksomhet:
Prosent
A3. Andel av total kommunal kommunal vannleveranse som går til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
Prosent
A4. Andel ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
Prosent
B1. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter):
Prosent
B2. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig):
Prosent
B3. Andel av total vannleveranse til industri:
Prosent
B4. Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer:
Prosent
B5. Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
Prosent
B6. Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk:
Prosent
B7. Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje:
Prosent
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn):
Liter
Referansetid
Finansiell dekningsgrad:
1.1.
Selvkostgrad:
1.1.
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk:
1.1.
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning:
1.1.
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
1.1.
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
1.1.
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3):
1.1.
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb):
1.1.
- herav andel driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger:
1.1.
- herav andel driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger:
1.1.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt):
1.1.
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt):
1.1.
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
1.1.
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder:
1.1.
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
1.1.
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning):
1.1.
Tilknytningstetthet på de kommunale distribusjonsnettet (innb/km):
1.1.
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan:
1.1.
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år:
1.1.
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde:
1.1.
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år):
1.1.
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år):
1.1.
A1. Andel av total kommunal vannleveranse som går til husholdningsforbruk:
1.1.
A2. Andel av total kommunal vannleveranse som går til industri og næringsvirksomhet:
1.1.
A3. Andel av total kommunal kommunal vannleveranse som går til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
1.1.
A4. Andel ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
1.1.
B1. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter):
1.1.
B2. Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig):
1.1.
B3. Andel av total vannleveranse til industri:
1.1.
B4. Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer:
1.1.
B5. Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
1.1.
B6. Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk:
1.1.
B7. Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje:
1.1.
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken