Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04935: N. Bolig, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.06.2018 08:00
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr:
Kroner
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner:
Kroner
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger:
Prosent
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere:
Prosent
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig:
Kroner
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig:
Kroner
Antall søknader per 1000 innbyggere:
Søknader
Antall nye søknader per 1000 innbyggere:
Søknader
Andelen nye søknader:
Prosent
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
Prosent
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede flyktninger:
Prosent
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede med andre problemer:
Prosent
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving:
Prosent
Andel flyktninger på venteliste:
Prosent
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
Prosent
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel med andre problemer, på venteliste:
Prosent
Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd:
Prosent
Andel husstander med barn midlertidige botilbud:
Prosent
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
Prosent
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
Prosent
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr:
1.1.
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger:
1.1.
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere:
1.1.
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig:
1.1.
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig:
1.1.
Antall søknader per 1000 innbyggere:
1.1.
Antall nye søknader per 1000 innbyggere:
1.1.
Andelen nye søknader:
1.1.
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
1.1.
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede flyktninger:
1.1.
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede med andre problemer:
1.1.
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving:
1.1.
Andel flyktninger på venteliste:
1.1.
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
1.1.
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel med andre problemer, på venteliste:
1.1.
Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd:
1.1.
Andel husstander med barn midlertidige botilbud:
1.1.
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
1.1.
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
1.1.
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr , Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner , Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 33

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000