04935: N. Bolig, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr:
Kroner
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner:
Kroner
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger:
Prosent
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere:
Prosent
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig:
Kroner
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig:
Kroner
Antall søknader per 1000 innbyggere:
Søknader
Antall nye søknader per 1000 innbyggere:
Søknader
Andelen nye søknader:
Prosent
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
Prosent
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede flyktninger:
Prosent
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede med andre problemer:
Prosent
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving:
Prosent
Andel flyktninger på venteliste:
Prosent
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
Prosent
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel med andre problemer, på venteliste:
Prosent
Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd:
Prosent
Andel husstander med barn midlertidige botilbud:
Prosent
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
Prosent
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
Prosent
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr:
1.1.
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger:
1.1.
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere:
1.1.
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig:
1.1.
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig:
1.1.
Antall søknader per 1000 innbyggere:
1.1.
Antall nye søknader per 1000 innbyggere:
1.1.
Andelen nye søknader:
1.1.
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
1.1.
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede flyktninger:
1.1.
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede med andre problemer:
1.1.
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving:
1.1.
Andel flyktninger på venteliste:
1.1.
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
1.1.
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel med andre problemer, på venteliste:
1.1.
Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd:
1.1.
Andel husstander med barn midlertidige botilbud:
1.1.
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
1.1.
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
1.1.
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken