Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04934: K. Kultur, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
15.06.2018 08:00
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Prosent
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Prosent
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Prosent
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Prosent
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Prosent
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Kroner
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Årsverk
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Kroner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Frivillige lag
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Kroner
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (f373):
1.1.
Netto driftsutgifter til museer (f375):
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
1.1.
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
1.1.
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
1.1.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
1.1.
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
1.1.
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter , Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger , Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231) ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000