04934: K. Kultur, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Prosent
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Prosent
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Prosent
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Prosent
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Prosent
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Kroner
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Årsverk
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Kroner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Frivillige lag
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Kroner
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (f373):
1.1.
Netto driftsutgifter til museer (f375):
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
1.1.
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
1.1.
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
1.1.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
1.1.
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
1.1.
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken