Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04931: F. Pleie og omsorg, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
15.06.2018 08:00
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger:
Kroner
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 0-66 år:
?
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 67-79 år:
?
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 80 år og over:
?
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
Kroner
Netto driftsutg. til kjernetjenester til hjemmeboende per innbygger (justert f254):
Kroner
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
?
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
?
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende pr. 1000 innbyggere:
?
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar minst 2 kjernetjenester:
?
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar både kjernetjenester og støttetjenester:
?
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Lønnsutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner):
Kroner
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
Prosent
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Prosent
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Prosent
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Prosent
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Prosent
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjon 253) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (funksjon 261) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter, institusjon (f253+f261) pr innbygger 80 år og over:
Kroner
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass:
Kroner
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Prosent
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Prosent
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Prosent
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Prosent
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over:
Kroner
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Prosent
Andel tjenestemottakere med individuell plan:
?
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
?
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Prosent
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
?
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Prosent
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Prosent
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
?
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger:
1.1.
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 0-66 år:
1.1.
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 67-79 år:
1.1.
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 80 år og over:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
1.1.
Netto driftsutg. til kjernetjenester til hjemmeboende per innbygger (justert f254):
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
1.1.
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar minst 2 kjernetjenester:
1.1.
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar både kjernetjenester og støttetjenester:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Lønnsutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner):
1.1.
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
1.1.
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
1.1.
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjon 253) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (funksjon 261) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter, institusjon (f253+f261) pr innbygger 80 år og over:
1.1.
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
1.1.
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
1.1.
Andel beboere på institusjon under 67 år:
1.1.
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
1.1.
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
1.1.
Andel tjenestemottakere med individuell plan:
1.1.
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
1.1.
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
1.1.
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter , Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo , Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo ,

Valgt 1 av totalt 58

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000