Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

04931: F. Pleie og omsorg, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 58 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger:
Kroner
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 0-66 år:
?
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 67-79 år:
?
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 80 år og over:
?
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
Kroner
Netto driftsutg. til kjernetjenester til hjemmeboende per innbygger (justert f254):
Kroner
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
?
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
?
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende pr. 1000 innbyggere:
?
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar minst 2 kjernetjenester:
?
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar både kjernetjenester og støttetjenester:
?
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Lønnsutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner):
Kroner
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
Prosent
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Prosent
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Prosent
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Prosent
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Prosent
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjon 253) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (funksjon 261) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter, institusjon (f253+f261) pr innbygger 80 år og over:
Kroner
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass:
Kroner
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Prosent
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Prosent
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Prosent
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Prosent
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over:
Kroner
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Prosent
Andel tjenestemottakere med individuell plan:
?
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
?
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Prosent
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
?
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Prosent
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Prosent
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
?
Referansetid
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger:
1.1.
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 0-66 år:
1.1.
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 67-79 år:
1.1.
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr. 1000 innb. 80 år og over:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
1.1.
Netto driftsutg. til kjernetjenester til hjemmeboende per innbygger (justert f254):
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
1.1.
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar minst 2 kjernetjenester:
1.1.
Andel tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar både kjernetjenester og støttetjenester:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Lønnsutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner):
1.1.
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
1.1.
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
1.1.
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjon 253) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (funksjon 261) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter, institusjon (f253+f261) pr innbygger 80 år og over:
1.1.
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
1.1.
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
1.1.
Andel beboere på institusjon under 67 år:
1.1.
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
1.1.
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
1.1.
Andel tjenestemottakere med individuell plan:
1.1.
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
1.1.
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
1.1.
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken