KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

04927: B. Behovsprofil, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Folkemengden i alt:
Personer
Andel kvinner:
Prosent
Andel menn:
Prosent
Andel 0 åringer:
Prosent
Andel 1-5 år:
Prosent
Andel 6-15 år:
Prosent
Andel 16-18 år:
Prosent
Andel 19-24 år:
Prosent
Andel 25-66 år:
Prosent
Andel 67-79 år:
Prosent
Andel 80 år og over:
Prosent
Andel skilte og separerte 16-66 år:
Prosent
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Prosent
Andel uførepensjonister 16-66 år:
Prosent
Andel enslige innbyggere 80 år og over:
Prosent
Levendefødte per 1000 innbyggere:
Promille
Døde per 1000 innbyggere:
Promille
Andel innvandrerbefolkning:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
Prosent
Referansetid
Folkemengden i alt:
1.1.
Andel kvinner:
1.1.
Andel menn:
1.1.
Andel 0 åringer:
1.1.
Andel 1-5 år:
1.1.
Andel 6-15 år:
1.1.
Andel 16-18 år:
1.1.
Andel 19-24 år:
1.1.
Andel 25-66 år:
1.1.
Andel 67-79 år:
1.1.
Andel 80 år og over:
1.1.
Andel skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Andel uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Andel enslige innbyggere 80 år og over:
1.1.
Levendefødte per 1000 innbyggere:
1.1.
Døde per 1000 innbyggere:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningstall for 2017 Oslo bydelene er lik 2016. 2017 tall blir oppdatert 15.juni. Tall som mangler 15.mars blir oppdatert 15.juni.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken