KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
04927: B. Behovsprofil, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Folkemengden i alt:
Personer
Andel kvinner:
Prosent
Andel menn:
Prosent
Andel 0 åringer:
Prosent
Andel 1-5 år:
Prosent
Andel 6-15 år:
Prosent
Andel 16-18 år:
Prosent
Andel 19-24 år:
Prosent
Andel 25-66 år:
Prosent
Andel 67-79 år:
Prosent
Andel 80 år og over:
Prosent
Andel skilte og separerte 16-66 år:
Prosent
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Prosent
Andel uførepensjonister 16-66 år:
Prosent
Andel enslige innbyggere 80 år og over:
Prosent
Levendefødte per 1000 innbyggere:
Promille
Døde per 1000 innbyggere:
Promille
Andel innvandrerbefolkning:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
Prosent
Referansetid
Folkemengden i alt:
1.1.
Andel kvinner:
1.1.
Andel menn:
1.1.
Andel 0 åringer:
1.1.
Andel 1-5 år:
1.1.
Andel 6-15 år:
1.1.
Andel 16-18 år:
1.1.
Andel 19-24 år:
1.1.
Andel 25-66 år:
1.1.
Andel 67-79 år:
1.1.
Andel 80 år og over:
1.1.
Andel skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Andel uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Andel enslige innbyggere 80 år og over:
1.1.
Levendefødte per 1000 innbyggere:
1.1.
Døde per 1000 innbyggere:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1


Totalt 18 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Befolkningstall for 2017 Oslo bydelene er lik 2016. 2017 tall blir oppdatert 15.juni. Tall som mangler 15.mars blir oppdatert 15.juni.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken