Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04926: M. Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr):
Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr):
1000 Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr):
Kroner
Nto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet pr. innb (kr):
Kroner
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
Kroner
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
1000 Kroner
Nto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, i pst. av samlede nto driftsutg:
Prosent
Nto driftsutg., tilrettelegg., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg:
Prosent
Nto driftsutg., tilrettelegg. og støttefunksj. for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg:
Prosent
Nto driftsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet i pst av samlede nto driftsutg:
Prosent
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirks. i pst. av saml. nto driftsutg:
Prosent
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i pst. av saml. nto driftsutg:
Prosent
Bto. investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr):
Kroner
Bto investeringsutg., tilrettel., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr):
Kroner
Bto investeringsutg., tilrettel. og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr):
Kroner
Bto investeringsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet pr. innb. (kr):
Kroner
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
Kroner
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
Kroner
Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr):
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Nto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet pr. innb (kr):
1.1.
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
1.1.
Nto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, i pst. av samlede nto driftsutg:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegg., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegg. og støttefunksj. for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg:
1.1.
Nto driftsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet i pst av samlede nto driftsutg:
1.1.
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirks. i pst. av saml. nto driftsutg:
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i pst. av saml. nto driftsutg:
1.1.
Bto. investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr):
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettel., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettel. og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Bto investeringsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
1.1.
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr) , Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr) , Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.