Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

04925: L. Samferdsel - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
Kroner
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) i kr per innbygger:
Kroner
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane, trikk/bybane) i kr per reise:
Kroner
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane):
Kroner
Andel vedlikeholdsutgifter av netto driftsutgifter til fylkesveier:
1000 Kroner
Andel nto. dr.utg. for samferdsel i alt av samlede nto. dr.utg:
Prosent
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
Kroner
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole av alle elever:
Prosent
Andel skolereiser i grunn- og videreg. skole av alle reiser:
Prosent
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kroner per innbygger:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveier:
Kroner
Netto driftsutgifter til fylkesvei i kr per kilometer:
Kroner
Andel nto. dr.utg. for fylkesveier av nto. dr.utg. samf. ialt:
Prosent
Bto .inv.utg.i kr pr. innb., fylkesveier:
Kroner
Bompengeinnt. i invest. i prosent av brutto investeringsutg. til fylkesvei:
Prosent
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand:
Prosent
Bto. dr.utg. i kr pr. km. fylkesvei:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., buss:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, buss:
Kroner
Reiser pr. 1 000 innb., buss:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, buss:
Prosent
Rutekilometer pr. 1000 innb., buss:
Kilometer
Setekm per innb., buss:
Setekm
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, buss:
Prosent
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveiferger:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, fylkesveiferger:
Kroner
Reiser pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, fylkesveiferger:
Prosent
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
Kilometer
Andel fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
Prosent
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., båtruter:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, båtruter:
Kroner
Reiser pr. 1000 innb., båtruter:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, båtruter:
Prosent
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., båtruter:
Kilometer
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, båtruter:
Prosent
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., transport for funksjonshemmede:
Kroner
Reiser pr. 1000 innb., transport for funksjonshemmede:
Antall
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere pr. 1000 innb:
Antall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., T-bane og trikk/bybane:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, T-bane og trikk/bybane:
Kroner
Reiser pr. 1000 innb., T-bane og trikk/bybane:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, T-bane og trikk/bybane:
Prosent
Rutekilometer pr. 1 000 innb., T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, T-bane og trikk/bybane:
Prosent
Reiselengde i km, buss. Gjennomsnitt:
Kilometer
Reiselengde i km, fylkesveiferger. Gjennomsnitt:
Kilometer
Reiselengde i km, båtruter. Gjennomsnitt:
Kilometer
Reiselengde i km, T-bane og trikk/bybane. Gjennomsnitt:
Kilometer
Referansetid
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
1.1.
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) i kr per innbygger:
1.1.
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane, trikk/bybane) i kr per reise:
1.1.
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane):
1.1.
Andel vedlikeholdsutgifter av netto driftsutgifter til fylkesveier:
1.1.
Andel nto. dr.utg. for samferdsel i alt av samlede nto. dr.utg:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
1.1.
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole av alle elever:
1.1.
Andel skolereiser i grunn- og videreg. skole av alle reiser:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kroner per innbygger:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveier:
1.1.
Netto driftsutgifter til fylkesvei i kr per kilometer:
1.1.
Andel nto. dr.utg. for fylkesveier av nto. dr.utg. samf. ialt:
1.1.
Bto .inv.utg.i kr pr. innb., fylkesveier:
1.1.
Bompengeinnt. i invest. i prosent av brutto investeringsutg. til fylkesvei:
1.1.
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr pr. km. fylkesvei:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., buss:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, buss:
1.1.
Reiser pr. 1 000 innb., buss:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, buss:
1.1.
Rutekilometer pr. 1000 innb., buss:
1.1.
Setekm per innb., buss:
1.1.
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, buss:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveiferger:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, fylkesveiferger:
1.1.
Reiser pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, fylkesveiferger:
1.1.
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
1.1.
Andel fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., båtruter:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, båtruter:
1.1.
Reiser pr. 1000 innb., båtruter:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, båtruter:
1.1.
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., båtruter:
1.1.
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, båtruter:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., transport for funksjonshemmede:
1.1.
Reiser pr. 1000 innb., transport for funksjonshemmede:
1.1.
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere pr. 1000 innb:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Reiser pr. 1000 innb., T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Rutekilometer pr. 1 000 innb., T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Reiselengde i km, buss. Gjennomsnitt:
1.1.
Reiselengde i km, fylkesveiferger. Gjennomsnitt:
1.1.
Reiselengde i km, båtruter. Gjennomsnitt:
1.1.
Reiselengde i km, T-bane og trikk/bybane. Gjennomsnitt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken