Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04924: K. Kultur - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter museer per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter kunstproduksjon per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter idrett per innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter kultursektoren per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter museer per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter kunstproduksjon per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter idrett per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter kultursektoren per innbygger:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter , Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner , Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.