04921: H. Familievern - nivå 2 (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2004
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
kroner
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
prosent
Familievernsaker:
?
Familievernsaker per 1000 innbygger:
personer
Besatte stillinger i familievernet:
?
Besatte stillinger i familievernet per 10 000 innbygger:
personer
Familievernsaker per besatt stilling i familievernet:
personer
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
kroner
Brutto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
kroner
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
kroner
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
personer
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
personer
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak:
behandlingssamtaler
Gjennomsnittlig antall behandlings timer brukt per sak i familievernet:
timer
Antall utadrettede tiltak gjennomført i rapporteringsåret:
utadrettede
Tid brukt på utadrettede tiltak i rapporteringsåret:
?
Meklingsbegjæringer i alt, familievernkontorene og de eksterne meklerne:
?
Referansetid
Netto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Familievernsaker:
1.1.
Familievernsaker per 1000 innbygger:
1.1.
Besatte stillinger i familievernet:
1.1.
Besatte stillinger i familievernet per 10 000 innbygger:
1.1.
Familievernsaker per besatt stilling i familievernet:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
1.1.
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlings timer brukt per sak i familievernet:
1.1.
Antall utadrettede tiltak gjennomført i rapporteringsåret:
1.1.
Tid brukt på utadrettede tiltak i rapporteringsåret:
1.1.
Meklingsbegjæringer i alt, familievernkontorene og de eksterne meklerne:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken