Til toppen
04921: H. Familievern - nivå 2 (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Sist endret
15.06.2004
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
kroner
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
prosent
Familievernsaker:
?
Familievernsaker per 1000 innbygger:
personer
Besatte stillinger i familievernet:
?
Besatte stillinger i familievernet per 10 000 innbygger:
personer
Familievernsaker per besatt stilling i familievernet:
personer
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
kroner
Brutto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
kroner
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
kroner
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
personer
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
personer
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak:
behandlingssamtaler
Gjennomsnittlig antall behandlings timer brukt per sak i familievernet:
timer
Antall utadrettede tiltak gjennomført i rapporteringsåret:
utadrettede
Tid brukt på utadrettede tiltak i rapporteringsåret:
?
Meklingsbegjæringer i alt, familievernkontorene og de eksterne meklerne:
?
Referansetid
Netto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Familievernsaker:
1.1.
Familievernsaker per 1000 innbygger:
1.1.
Besatte stillinger i familievernet:
1.1.
Besatte stillinger i familievernet per 10 000 innbygger:
1.1.
Familievernsaker per besatt stilling i familievernet:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
1.1.
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlings timer brukt per sak i familievernet:
1.1.
Antall utadrettede tiltak gjennomført i rapporteringsåret:
1.1.
Tid brukt på utadrettede tiltak i rapporteringsåret:
1.1.
Meklingsbegjæringer i alt, familievernkontorene og de eksterne meklerne:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 19 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken