KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04918: B. Behovsprofil - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
15.03.2018 08:00
Folkemengden i alt:
Personer
Andel 0-åringer:
Prosent
Andel 1-5 år:
Prosent
Andel 6-15 år:
Prosent
Andel 16-18 år:
Prosent
Andel 19-24 år:
Prosent
Andel 25-66 år:
Prosent
Andel 67-79 år:
Prosent
Andel 80 år og eldre:
Prosent
Andel kvinner:
Prosent
Andel menn:
Prosent
Andel skilte og separerte 16-66 år:
Prosent
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Prosent
Andel uførepensjonister 16-66 år:
Prosent
Andel enslige innbyggere 80 år og eldre:
Prosent
Forventet levealder ved fødsel, kvinner:
Antall år
Forventet levealder ved fødsel, menn:
Antall år
Levendefødte per 1000 innbyggere:
Promille
Døde per 1000 innbyggere:
Promille
Innflytting per 1000 innbyggere:
Promille
Utflytting per 1000 innbyggere:
Promille
Samlet fruktbarhetstall:
Personer
Andel innvandrerbefolkning:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 16-18 år:
Prosent
Andel utenlandske statsborgere:
Prosent
Andel av befolkningen som bor i tettsteder:
Prosent
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år:
Antall
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år:
Prosent
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år:
Prosent
Folkemengden i alt:
1.1.
Andel 0-åringer:
1.1.
Andel 1-5 år:
1.1.
Andel 6-15 år:
1.1.
Andel 16-18 år:
1.1.
Andel 19-24 år:
1.1.
Andel 25-66 år:
1.1.
Andel 67-79 år:
1.1.
Andel 80 år og eldre:
1.1.
Andel kvinner:
1.1.
Andel menn:
1.1.
Andel skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Andel uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Andel enslige innbyggere 80 år og eldre:
1.1.
Forventet levealder ved fødsel, kvinner:
1.1.
Forventet levealder ved fødsel, menn:
1.1.
Levendefødte per 1000 innbyggere:
1.1.
Døde per 1000 innbyggere:
1.1.
Innflytting per 1000 innbyggere:
1.1.
Utflytting per 1000 innbyggere:
1.1.
Samlet fruktbarhetstall:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 16-18 år:
1.1.
Andel utenlandske statsborgere:
1.1.
Andel av befolkningen som bor i tettsteder:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengden i alt , Andel 0-åringer , Andel 1-5 år ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000