KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
04918: B. Behovsprofil - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Folkemengden i alt:
Personer
Andel 0-åringer:
Prosent
Andel 1-5 år:
Prosent
Andel 6-15 år:
Prosent
Andel 16-18 år:
Prosent
Andel 19-24 år:
Prosent
Andel 25-66 år:
Prosent
Andel 67-79 år:
Prosent
Andel 80 år og eldre:
Prosent
Andel kvinner:
Prosent
Andel menn:
Prosent
Andel skilte og separerte 16-66 år:
Prosent
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Prosent
Andel uførepensjonister 16-66 år:
Prosent
Andel enslige innbyggere 80 år og eldre:
Prosent
Forventet levealder ved fødsel, kvinner:
Antall år
Forventet levealder ved fødsel, menn:
Antall år
Levendefødte per 1000 innbyggere:
Promille
Døde per 1000 innbyggere:
Promille
Innflytting per 1000 innbyggere:
Promille
Utflytting per 1000 innbyggere:
Promille
Samlet fruktbarhetstall:
Personer
Andel innvandrerbefolkning:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 16-18 år:
Prosent
Andel utenlandske statsborgere:
Prosent
Andel av befolkningen som bor i tettsteder:
Prosent
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år:
Antall
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år:
Prosent
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år:
Prosent
Referansetid
Folkemengden i alt:
1.1.
Andel 0-åringer:
1.1.
Andel 1-5 år:
1.1.
Andel 6-15 år:
1.1.
Andel 16-18 år:
1.1.
Andel 19-24 år:
1.1.
Andel 25-66 år:
1.1.
Andel 67-79 år:
1.1.
Andel 80 år og eldre:
1.1.
Andel kvinner:
1.1.
Andel menn:
1.1.
Andel skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Andel uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Andel enslige innbyggere 80 år og eldre:
1.1.
Forventet levealder ved fødsel, kvinner:
1.1.
Forventet levealder ved fødsel, menn:
1.1.
Levendefødte per 1000 innbyggere:
1.1.
Døde per 1000 innbyggere:
1.1.
Innflytting per 1000 innbyggere:
1.1.
Utflytting per 1000 innbyggere:
1.1.
Samlet fruktbarhetstall:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 16-18 år:
1.1.
Andel utenlandske statsborgere:
1.1.
Andel av befolkningen som bor i tettsteder:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 31 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Data som mangler 15. mars blir publisert 15.juni
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken