Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04916: Kjøp av tjenester - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2003 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
Prosent
Andel overføringer, i alt:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
Prosent
- herav Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
Prosent
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp fra foretak og IKS, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
Prosent
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planleggin, kulturminne, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
Prosent
Andel overføringer, kultur:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra egneforetak og IKS, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
Prosent
Andel overføringer, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr:
Prosent
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1.1.
Andel overføringer, i alt:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
1.1.
- herav Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
1.1.
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp fra foretak og IKS, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planleggin, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
1.1.
Andel overføringer, kultur:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra egneforetak og IKS, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1.1.
Andel overføringer, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt , Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt , Andel kjøp av tjenester fra private, i alt ,

Valgt 1 av totalt 41

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nevneren i kapitlet om kjøp av tjenester/overføringer til andre, fylkeskommunen i alt (tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, fylkeskommunen i alt) er definert annerledes i denne sammenhengen enn standard definisjon av brutto driftsutgifter. Utgifter ført på 800-funksjonene omfattes ikke i denne sammenhengen. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.