Fylkeskommuneregnskap

04916: Kjøp av tjenester - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
Prosent
Andel overføringer, i alt:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
Prosent
- herav Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
Prosent
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp fra foretak og IKS, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
Prosent
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planleggin, kulturminne, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
Prosent
Andel overføringer, kultur:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra egneforetak og IKS, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
Prosent
Andel overføringer, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr:
Prosent
Referansetid
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1.1.
Andel overføringer, i alt:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
1.1.
- herav Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
1.1.
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp fra foretak og IKS, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planleggin, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
1.1.
Andel overføringer, kultur:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra egneforetak og IKS, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1.1.
Andel overføringer, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nevneren i kapitlet om kjøp av tjenester/overføringer til andre, fylkeskommunen i alt (tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, fylkeskommunen i alt) er definert annerledes i denne sammenhengen enn standard definisjon av brutto driftsutgifter. Utgifter ført på 800-funksjonene omfattes ikke i denne sammenhengen. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken