Brann- og ulukkesvern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04914: P. Brann- og ulykkesvern - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
25.05.2018 08:00
Antall A-objekter:
Bygninger
Antall piper pr. innbygger:
Piper
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger , kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 338 i prosent av funksjon 338 + 339:
Kroner
Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Andel A-objekter som har fått tilsyn:
Prosent
Andel piper feiet:
Prosent
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter:
?
Årsverk av feier pr. 1000 innbyggere funksjon 338:
Årsverk
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere:
?
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere:
Utrykkninger
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner:
Kroner
Årsverk til funksjon 339 pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere:
?
Antall A-objekter:
1.1.
Antall piper pr. innbygger:
1.1.
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger , kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338 i prosent av funksjon 338 + 339:
1.1.
Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Andel A-objekter som har fått tilsyn:
1.1.
Andel piper feiet:
1.1.
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter:
1.1.
Årsverk av feier pr. 1000 innbyggere funksjon 338:
1.1.
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner:
1.1.
Årsverk til funksjon 339 pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall A-objekter , Antall piper pr. innbygger , Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tjenestedata for 2014-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 4.mai 2015.Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for to kommuner. Dette gjelder 1430 Gaular og 1818 Herøy. Tjenestedata for 2016-årgangen inkluderer innsendte data til DSB innen frist. To kommuner manglet, 1818 Herøy kommune og 1920 Lavangen kommune, og for disse er det lagt inn tjenestedata for 2015. F.o.m. 1.1.2017 ble følgende kommuner slått sammen: 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke til 0710 Sandefjord. For årgang 2016 er data for 0719 Andebu inkludert i 0706 Sandefjord. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.