04913: O. Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
Kroner
Brutto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
1.1.
Brutto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken