Til toppen
04913: O. Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
Kroner
Brutto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
1.1.
Brutto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken