Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04913: O. Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr):
Kroner
Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
Kroner
Brutto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr):
1.1.
Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr):
1.1.
Brutto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner) , Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter , Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.