Til toppen

04912: N. Bolig - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr , Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner , Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 46

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det publiseres ikke foreløpige 2017-tall fra Husbanken 15. mars 2018. Det vil bli publisert endelige tall for disse variablene 15. juni 2018. Statistikken er vesentlig lagt om fra og med 2009. Det vil bare være noen få indikatorer der tall fra og med 2009 vil være helt sammenlignbare med tall for 2008 og bakover i tid. Brudd i tidsserien er markert for hver indikator det gjelder. Mange indikatorer er nye fra og med 2009. Antall eide kommunale boliger og antall boliger kommunen leier inn til videre framleie, kan for 2011 være påvirket av en presisering av disposisjonsformene. Boliger eid av kommunale AS eller kommunale stiftelser regnes nå som innleid til videre fremleie og ikke som kommunalt eide boliger. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken