Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04912: N. Bolig - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr:
Kroner
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner:
Kroner
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger:
Prosent
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere:
Prosent
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig:
Kroner
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig:
Kroner
Antall søknader per 1000 innbyggere:
Søknader
Antall nye søknader per 1000 innbyggere:
Søknader
Andelen nye søknader:
Prosent
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
Prosent
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede flyktninger:
Prosent
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
Prosent
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede med andre problemer:
Prosent
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving:
Prosent
Andel flyktninger på venteliste:
Prosent
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
Prosent
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel med andre problemer, på venteliste:
Prosent
Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd:
Prosent
Andel husstander med barn midlertidige botilbud:
Prosent
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
Prosent
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
Prosent
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
Prosent
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Kommunalt eide omsorgsboliger som andel av alle kommunalt disponerte omsorgsboliger:
Prosent
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere:
Boliger
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere:
Boliger
Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere:
Boliger
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken:
Kroner
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere:
Husstander
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere:
Boliger
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen:
Kroner
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere:
Boliger
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen:
Kroner
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere:
Boliger
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr:
1.1.
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger:
1.1.
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere:
1.1.
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig:
1.1.
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig:
1.1.
Antall søknader per 1000 innbyggere:
1.1.
Antall nye søknader per 1000 innbyggere:
1.1.
Andelen nye søknader:
1.1.
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
1.1.
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede flyktninger:
1.1.
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
1.1.
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede med andre problemer:
1.1.
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving:
1.1.
Andel flyktninger på venteliste:
1.1.
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
1.1.
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel med andre problemer, på venteliste:
1.1.
Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd:
1.1.
Andel husstander med barn midlertidige botilbud:
1.1.
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
1.1.
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
1.1.
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
1.1.
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Kommunalt eide omsorgsboliger som andel av alle kommunalt disponerte omsorgsboliger:
1.1.
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere:
1.1.
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere:
1.1.
Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere:
1.1.
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken:
1.1.
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere:
1.1.
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere:
1.1.
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen:
1.1.
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere:
1.1.
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen:
1.1.
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere:
1.1.
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr , Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner , Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 46

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det publiseres ikke foreløpige 2017-tall fra Husbanken 15. mars 2018. Det vil bli publisert endelige tall for disse variablene 15. juni 2018. Statistikken er vesentlig lagt om fra og med 2009. Det vil bare være noen få indikatorer der tall fra og med 2009 vil være helt sammenlignbare med tall for 2008 og bakover i tid. Brudd i tidsserien er markert for hver indikator det gjelder. Mange indikatorer er nye fra og med 2009. Antall eide kommunale boliger og antall boliger kommunen leier inn til videre framleie, kan for 2011 være påvirket av en presisering av disposisjonsformene. Boliger eid av kommunale AS eller kommunale stiftelser regnes nå som innleid til videre fremleie og ikke som kommunalt eide boliger. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.