Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04911: M. Samferdsel - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
15.03.2018 08:00
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak:
Kroner
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg:
Prosent
Utgifter til vedlikehold i prosent av netto driftsutgifter til kommunale veier:
Prosent
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
Kroner
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater:
Kroner
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
Kroner
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei:
Kroner
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb:
Kilometer
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater:
Prosent
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater:
Prosent
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
Prosent
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
Kroner
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr pr. innbygger for komm. veier:
Kroner
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate:
Kroner
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
Antall
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
Antall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg:
1.1.
Utgifter til vedlikehold i prosent av netto driftsutgifter til kommunale veier:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
1.1.
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb:
1.1.
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater:
1.1.
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater:
1.1.
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
1.1.
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr pr. innbygger for komm. veier:
1.1.
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate:
1.1.
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
1.1.
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt , Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater , Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.