04909: K. Kultur - nøkkeltall (K) 1999 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 65 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Prosent
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Prosent
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Prosent
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Prosent
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Prosent
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Bøker
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Bøker
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Antall
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Bøker
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Antall
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Bøker
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Media
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Personer
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Antall
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Personer
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Kroner
Antall innbyggere per kinosete:
Personer
Besøk per kinoforestilling:
Kinobesøk
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Kroner
Antall fritidssenter:
Antall
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Timer
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Antall
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Årsverk
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Kroner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Frivillige lag
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (f373):
1.1.
Netto driftsutgifter til museer (f375):
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
1.1.
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
1.1.
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
1.1.
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
1.1.
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
1.1.
Antall innbyggere per kinosete:
1.1.
Besøk per kinoforestilling:
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
1.1.
Antall fritidssenter:
1.1.
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
1.1.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
1.1.
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
1.1.
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Forløp (periodesum)
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Forløp (periodesum)
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Forløp (periodesum)
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Forløp (periodesum)
Antall innbyggere per kinosete:
Forløp (periodesum)
Besøk per kinoforestilling:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Forløp (periodesum)
Antall fritidssenter:
Forløp (periodesum)
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Forløp (periodesum)
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Forløp (periodesum)
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Forløp (periodesum)
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Forløp (periodesum)
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Forløp (periodesum)
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Forløp (periodesum)
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Nei
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Nei
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Nei
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Nei
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Nei
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Nei
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Nei
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Nei
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Nei
Antall innbyggere per kinosete:
Nei
Besøk per kinoforestilling:
Nei
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Nei
Antall fritidssenter:
Nei
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Nei
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Nei
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Nei
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Nei
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Nei
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Nei
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Nei
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Nei
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Nei
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Nei
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Nei
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Nei
Antall innbyggere per kinosete:
Nei
Besøk per kinoforestilling:
Nei
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Nei
Antall fritidssenter:
Nei
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Nei
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Nei
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Nei
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken