Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04909: K. Kultur - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Prosent
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Prosent
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Prosent
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Prosent
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Prosent
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Bøker
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Bøker
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Antall
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Bøker
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Antall
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Bøker
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Media
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Personer
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Antall
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Personer
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Kroner
Antall innbyggere per kinosete:
Personer
Besøk per kinoforestilling:
Kinobesøk
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Kroner
Antall fritidssenter:
Antall
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Timer
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Antall
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Årsverk
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Kroner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Frivillige lag
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (f373):
1.1.
Netto driftsutgifter til museer (f375):
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
1.1.
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
1.1.
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
1.1.
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
1.1.
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
1.1.
Antall innbyggere per kinosete:
1.1.
Besøk per kinoforestilling:
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
1.1.
Antall fritidssenter:
1.1.
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
1.1.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
1.1.
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
1.1.
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter , Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner , Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger ,

Valgt 1 av totalt 65

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.