Til toppen
04903: C. Barnehager - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger:
Kroner
- herav avskrivninger (i prosent):
Prosent
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
Prosent
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
Prosent
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
Prosent
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Prosent
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
Prosent
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
Prosent
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
Prosent
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager:
Timer
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr):
Kroner
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr):
Kroner
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
Prosent
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
Timer
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
Timer
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
Timer
Funksjon 201 - Opphold og stimulering:
Prosent
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak:
Prosent
Funksjon 221 - Lokaler og skyss:
Prosent
Oppholdsbetaling:
Prosent
Statstilskudd:
Prosent
Kommunale driftsmidler:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr):
Kroner
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
Personer
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Personer
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Personer
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
Kroner
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
Prosent
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage:
Kroner
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
Prosent
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr):
Kroner
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Kvadratmeter
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger:
1.1.
- herav avskrivninger (i prosent):
1.1.
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
1.1.
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
1.1.
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
1.1.
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
1.1.
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
1.1.
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
1.1.
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr):
1.1.
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr):
1.1.
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
1.1.
Funksjon 201 - Opphold og stimulering:
1.1.
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak:
1.1.
Funksjon 221 - Lokaler og skyss:
1.1.
Oppholdsbetaling:
1.1.
Statstilskudd:
1.1.
Kommunale driftsmidler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr):
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
1.1.
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
1.1.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
1.1.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage:
1.1.
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
1.1.
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr):
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 61 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken